برگزاری دوره بازآموزی شرکت های سمپاشی توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران

0 544

در اجرای ماده بیست ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی و طبق هماهنگی های انجام شده با مرکز سلامت محیط و کار دوره بازآموزی” شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی ” توسط انجمن بهداشت محیط ایران برگزار می گردد. لذا از کلیه شرکت های دارای مجوز از سوی معاونت دعوت می شود در این دوره شرکت و گواهی نامه مربوطه را اخذ نمایند. جزییات دوره در جدول ذیل آمده است:

 

منبع: انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.