برگزاری جلسه شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

0 245
مجمع عمومی شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور امروز در تهران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور بیش از ۴۰ نفر از مدیران گروه بهداشت محیط و روسای مراکز تحقیقات مرتبط با بهداشت محیط و اعضای بورد رشته برگزار شد با برگزاری انتخابات، اعضای جدید شورای راهبردی شبکه برای ۲ سال انتخاب شدند.

شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور یک نهاد مشورتی است که با هدف مشورت در انجام مطالعات ملی در زمینه های مختلف بهداشت محیط و با حضور کلیه صاحبنظران بهداشت محیط کشور شکل گرفته است. رشته بهداشت محیط تنها رشته بهداشتی است که دارای شبکه تحقیقاتی است.

 

منبع: انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.