انواع پسماندهای شهری

0 176

پسماندهای عادی

کـلـیـه پسماندهایی کـه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود. مانند زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

پسماندهای پزشکی یا بیمارستانی

کلیه پسماندهای عفونی و زیـان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی جزو این گروه محسوب نمی شوند.
پسماندهای ویژه

کلیه پسماندهایی کـه بـه دلیل بـالا بـودن حـداقـل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیمـاری زایی، قابلیت اشتعال یا انفجار، خورندگی و مشابه آن بـه مراقبت ویژه نیاز داشته باشند و آن دسته از پسماندهـای پـزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز بـه مدیریت خـاص دارنـد جـزو پسماندهای ویـژه محسوب می شوند.

پسماندهای کشاورزی

پسماندهای نـاشـی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود؛ از قبیل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.

پسماندهای صنعتی

کلیه پسماندهای نـاشـی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود. از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code